Meny
Hotellets historie
Konferansesaler
Møter & opplevelser
Rommene
Booking
Lobbybaren
Høyanger
     
Aktuelt

Aktivitetskalender kommer
snart!
Les mer
       
     
 
  Hotellets historie
Med unntak av et par tiår har Øren Hotel vært i Øren-slekta siden starten i 1918.
Øren-gården ble solgt til industrien i 1912 og fabrikken startet opp i 1916. To år senere bygde Anna og Hans Øren den delen av hotellet som består av trevirke.
De første årene ble lokalene brukt til utleie av rom til fabrikkarbeidere, butikk og kafèdrift, men i 1928 fikk Anna fagbrev og godkjenning for hotelldrift. Hun drev hotellet frem til døtrene Gunnhild og Åslaug tok over i 1958.
Søstrene utvidet i 1960, med det som i dag er de første to etasjene av den delen av bygget som består av betong. Den tredje etasjen ble bygd etter at Hans og Grethe Øren tok over i 1978. De satt også opp et tilbygg på 2 etasjer med pub og flere hotellrom.
På 90-tallet ble hotellet dreve og eid av Turid og Egil Lidal, også i denne perioden ble hotellet utvidet.
I 2003 ble hotellet kjøpt av Høyanger Trelastkompani, og hotellet er igjen tilbake i Øren-slektens eie.